Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Alt Yapı Hizmet Birliği (METAB) 24 Ocak 2009 tarih ve 27120 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/14570 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Birliğimizin Temel Amacı;

  • Turizm Merkezleri ve Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinin bütüncül bir anlayışla korunması, geliştirilmesi, tanıtımı, kültür ve turizme ilişkin sosyal ve teknik altyapının gerçekleştirilmesi ve işletilmesini sağlamaktır.

Birliğimizin Hedefleri;

  • Bölgemizin önemli tarihi, kültürel, doğal değerlerinin korunmasına ve tanıtılmasına yönelik projeler hazırlanması,

 

  • Birlik sorumluluk sınırları içerisindeki bölgenin turizm değerlerinin ortaya çıkarılarak, geleceğe yönelik çalışmalar yapmak ayrıca bugüne kadar yeterince değerlendirilmemiş ve alternatif turizm imkânı kabul edilen değerlerimizin araştırılarak tanıtımının sağlanmasıyla turizmin 12 aya yayılması

 

  • Sektörle ilgili kurum ve kuruluşlarla turizmin geliştirilmesi amacıyla ortak projeler üretmek.

 

  • Yalnızca şehir merkezlerinin değil,  kırsal kesimlerimizin sahip olduğu zenginliklerin araştırılarak, turizme kazandırılmaları için gerekli çalışmaları ilgili kurumlarla koordineli şekilde başlatarak, mümkün olan her türlü katkıyı sağlamak

 

  • Mersin ilinin ve Turizm bölgelerinin projeler dahil geniş çaplı, yurtiçi ve yurtdışı tanıtımını yapmak.

 

  • Mersin ilinde İlan edilmiş olan, Turizm Merkezleri ve Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerini turizmin hizmetine sunmak, İlin doğal, kültürel ve tarihi değerlerini, korumak, geliştirmek; turizme kazandırmak ve ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacak şekilde değerlendirmek ve ilimizin turizmde alacağı payı artırmak.